Обука по германски стандарди

 

"ЦСО создава успешен образовен концепт според германски стандарди и барањата на пазарот на трудот."
За нас

ЦСО – Центарот за Стручна Обука е со седиште во индустрискиот комплекс на ЕМО Охрид, каде што освен канцелариите се наоѓаат и училниците за теоретска настава како и полигоните за практична обука. ЦСО е прв ваков центар во Македонија, кој ги подготвува кандидатите и тие кои ќе го поминат крајниот избор од страна на обучувачот, кој работи за идниот работодавач во Германија, можат да стапат во работен однос со германската фирма.
6
Предавални

6
Инструктори

16
Обуки

6
Предавални

6
Инструктори

16
Обуки
Обучувачи од Германија
Теоретска настава
Практична обука
Подготвеност за работа

Пријава на нови кандидати за обука

ЦСО во соработка со агенцијата за посредување на персонал „Пелла“ потпиша договори со германски работодавачи за стручна подготовка и отстапување на персонал за секторот монтажа и демонтажа на скелиња, поставување на индустриски подови, отстранување на веќе недозволени градежни материјали и монтажа на дограма.  Aгенцијата „Пелла“ е одговорна за пријавата, распоредувањето и системската обработка на базата на податоци на потенцијалните кандидати. Доколку сакате да се пријавите за наредна обука тоа можете да го направите на веб страната на Пелла: www.agencypella.com
©2019 Центар за стручна обука - Охрид.