Успешно завршена втората обука од секторот монтажа и демонтажа на скеле.

По приемот на работните визи првите кандидати отпатуваа за Германија.

Се потпишаа 9 нови работни договори за поставување на индустриски подови и санирање на бетонски површини.

Се потпишаа уште 8 работни договори со германската фирма за монтажа и демонтажа на скеле.

Започна обуката на нова група кандидати за монтажа на индустриски подови и санација на бетонски површини.

©2019 Центар за стручна обука - Охрид.