Најчесто поставувани прашања

Издвоивме листа на најчесто поставувани прашања чии одговори се од голема важност за потенцијалните кандидати.
Кои документи ќе ми се потребни за работна виза и кои за Германија?
За процесот за добивање на работна виза / дозвола за престој, потребен ќе Ви е Вашиот пасош со рок на важност најмалку уште една година, 6 биометриски фотографии, кои можете да ги изготвите во било кое фото студио,  потврда за неосудуваност, преведена на германски јазик од овластен преведувач и работниот договор потпишан од работодавачот и Вас во оригинална форма. За во иднина, кога ќе се наоѓате во Германија, ќе Ви се потребни интернационални изводи на родени за Вас, Вашата сопруга и Вашите деца (доколку имате), како и интернационален извод на венчани.
Кои се чекорите од пријавување до започнување со работа во Германија?
Јас сум женет и имам деца, дали ќе можам да ги земам и нив во Германија?
Колку траат обуките?
Центар за стручна обука
©2022 Центар за стручна обука - Охрид.